Posnet Thermal biblioteka C# .dll

 

 

Została napisana od podstaw w oparciu o dokumentację techniczną firmy Posnet.

Obsługuje protokół Thermal


 

Możliwości

 • fiskalizacja paragonu off-line i on-line
 • zakończenie paragonu z różnymi formami płatności (gotówka, karta, bon, czek)
 • płatności mieszane
 • obsługa rabatów na pozycję i na całość paragonu
 • storno pozycji
 • storno paragonu
 • obsługa kaucji
 • druk raportu dobowego
 • wydruk raportu okresowego
 • otwarcie szuflady
 • obsługa kodowania w Mazovii

 

Przykład użycia

 • PosnetThermal5v2_01 drukarkaPosnet1 =new PosnetThermal5v2_01();
 • podlaczDoPortu("COM1",9600 Parity.None, 8 StopBits.One);    
 • drukarkaPosnet1.rozpocznijParagon(PosnetThermal5v2_01.onLine, 0);
 • drukarkaPosnet1.sprzedajTowar(licznikPozycjiNaParagonie,"Towar testowy", "szt",1, "A", 100);
 • drukarkaPosnet1.zakonczParagon(domyslnyRabatNaParagon,domyslnyTypRabatu,"001",PosnetThermal5v2_01.brakGotowkiNaParagonie,

PosnetThermal5v2_01.jestZaplataKarta, PosnetThermal5v2_01.brakZaplatyCzekiem, PosnetThermal5v2_01.brakZaplatyBonem, numerParagonu, "numer karty klienta");


 

 

 

Powyższy przykład łączy się z drukarką fiskalną na port COM1, rozpoczyna paragon w trybie fiskalizacji On-LINE, sprzedaje Towar testowy w stawce A, 1 szt za 100 zł brutto, zamyka paragon płatnością kartą.

 

Biblioteka sprzedawana jest w postaci pliku DLL wraz z instrukcją.