support
Pomoc techniczna

Świadczymy dla Państwa usługi w zakresie zdalnej pomocy.

Jeżeli posiadają Państwo abonament, usługa zdalnej pomocy jest

świadczona w ramach abonamentu. Jeżeli nie posiadają Państwo abonamentu

usługa zdalna wyceniana jest wg stawki godzinowej.

 

Prosimy o instalację oprogramowania w zalożności od systemu, na którym

ma być świadczona pomoc. Tabelka z prawej strony objaśnia które

oprogramowanie do którego systemu.

 

W przypadku DW Agenta, wybieramy opcję Uruchom. Na końcu pojawi się okienko z numerem użytkownika i hasłem. Te parametry

trzeba przedyktować przez telefon.

W przypadku AnyDesk\aa, podajemy AnyDesk ID; pojawi się po uruchomieniu

aplikacji. AnyDesk najlepiej pobrać ze Sklepu Play.

system

 oprogram-   

owanie

windows dwagent

android icon

dwagent