support
POMOC TECHNICZNA

 

 

Świadczymy dla Państwa usługi w zakresie zdalnej pomocy.

Jeżeli posiadają Państwo abonament, usługa zdalnej pomocy jest

świadczona w ramach abonamentu. Jeżeli nie posiadają Państwo abonamentu

usługa zdalna wyceniana jest wg stawki godzinowej (obecnie 150zł netto za każdą rozpoczętą godzinę)

 

Prosimy o instalację oprogramowania w zależności od systemu, na którym

ma być świadczona pomoc. Tabelka z prawej strony objaśnia które

oprogramowanie do którego systemu.

 

W przypadku DW Agenta, wybieramy opcję Uruchom. Na końcu pojawi się okienko z numerem użytkownika i hasłem. Te parametry

trzeba przedyktować przez telefon.

W przypadku AnyDeska, podajemy AnyDesk ID; pojawi się po uruchomieniu

aplikacji. AnyDesk najlepiej pobrać ze Sklepu Play.

windows

Windows

anydesk


dwagent

android icon

Android

anydesk